Ikke sponset av Troms og Finnmark fylkeskommune

Kvääninuoret fikk avslag om driftsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Tidligere har organisasjonen fått støtte fra samme tilskuddspott, men etter fylkeskommunen overtok forvaltningen fikk Kvääninuoret først misledende veiledning og senere avslap på støtte. Situasjonen er kritisk siden ungdomsorganisasjonen utestenges fra alle tilskuddsordninger og står igjen uten økonomisk søtte. Hvordan kan …