Fikk et ekstraordinært tilskudd på 100.000kr

I desember 2020 fikk Kvääninuoret beskjed fra Troms og Finnmark fylkeskommune om at de skal få et ekstraordinært tilskudd på 100.000kr. Dette ble informert på årets årsmøte da Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto sin generalsekretær presenterte budsjettet for året 2021 til årsmøtet. For ungdomsorganisasjonen er tilskudd vitalt. Driften for året som kommer er nå sikret, kommenterte leder Åsne Kummeneje Mellem til Ruijan Kaiku 19. januar 2021

Svaret på kampanjen #ikkesponsetavTFFK

I oktober 2020 kjørte Kvääninuoret på med kampanjen #ikkesponsetavTFFK på sine sosiale medier på grunn avslag om driftsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Gjennom kampanjen ville ungdomsorganisasjon vise hvor vanskelig det er å drive en ungdomsorganisasjon for en nasjonal minoritet når man ikke har tilgang på de samme midlene og ressursene som andre ungdomsorganisasjoner. Mellem mener at kampanjen har sikkert vært en viktig delgrunn til hvorfor Kvääninuoret fikk kr 100.000kr tilskudd fra fylkeskommunen.

– Jeg har fått tilbakemelding på at kampanjen nådde inn i korridorene på fylket, og at den i tillegg til god dialog med fylker, førte til at Kvenungdommen til slutt fikk tilskudd, hadde Mellem sagt til Ruijan Kaiku.

Det nye styret til Kvääninuoret skal holde sitt første styremøte i løpet av februar 2021, og med tilskuddet fra fylkeskommunen, kan starte å planlegge aktiviteter for det nåværende året.