Våre prosjekter

Meän projektit – våre prosjekter

Fraasikirja - Frasebok

I 2021 startet vi arbeidet med å få laget en egen frasebok – fraasikirja rettet spesielt mot ungdom. Vi kjente på et behov for kvenske oversettelser av en rekke moderne ord som rett og slett ikke finnes i det kvenske språk.  

Boken skal være et lett og hendig verktøy som gjør det lettere for ungdom å ta i bruk kvensk i hverdagen. Ja til mer kvensk!

Prosjektet har pågått gjennom hele 2021 og fortsatt inn i 2022. Boka ble endelig ferdig, og offisielt gitt ut i desember 2022!

Boka får du kjøpt på nettsidene til Ruija forlag

Kolme!

Tre østersjøfinske minoritetsspråk, tre ungdomsorganisasjoner, tre land og tre leir. «Kolme!» er et nytt kultur- og språkprosjekt som Kvenungdommen – Kvääninuoret har startet 1.1.2020 med Met Nuoret og Karjalazet Nuoret Suomes.

Ideen med prosjektet er å skape et nettverk mellom unge som hører til språk og kulturer av østersjøfinske minoritetsspråk i Norge, Finland, og Sverige (kvensk, meänkieli og karjalankieli). Alle de tre språkene er utrydningstruede nordiske språk. Med dette prosjektet skal unge bli kjent med de andre østersjøfinske minoritetsspråkene og kulturene, og styrke deres egen identitet, tilhørighet og stolthet over egen kultur og historie.

Hovedfokus og verktøy for prosjektet er kunst og forskjellige måter å uttrykke seg gjennom kunst. I løpet av prosjektet blir det arrangeres tre leirer, en per året og en i hvert land. På leirene blir ungdommer gjennom kunst kjent med det minoritetsspråket og kulturen som lever i det landet der ungdommene er i. Ungdommene produserer forskjellige typer av kunst og hver leir avsluttes med en fremvisning av produktene. Disse produktene kan være fotografier, billedkunst, filmer, fremvisning og forestillinger, dans og musikk.

Sommeren 2022 ble det endelig mulig for Kolme-ungdommen å samles på leir i Nord Karelen. Alle tre ungdomsorganisasjonene deltok og det ble en stor suksess for både arrangører og deltagere. En flott avslutning på det tre år lange prosjektet, og trolig ikke det siste samarbeidet vi vil se mellom kvensk, tornedalsk og karelsk ungdom. 

Kväänivantthuut - Kvenvotter

Kväänivantthuut Bilde

Kväänivantthuut – Kvenvotter er et prosjekt som ble gjenomført av Kvääninuoret i desember 2020. Da arrangerte Kvääninuoret digitalt samstrikken av de kvenske vottene. Mesteparten av samstrikken skjedde på en Facebook-gruppe, som hadde over 200 medlemmer

Selv om samstrikkingen var en gøy felles aktivitet for alle, hadde prosjektet også en viktig betydning for det kvenske språket. For å lage den kvenske oppskrifta til Kväänivantthuut – Kvenvotter, samarbeidet Kvääninuoret med Kainun Institutti – Kvensk Institutt for å formalisere kvensk strikketerminologi. 

Fargene i kvenvotten er inspirert av det kvenske flagget. 

Prosjektets Facebook-gruppe. 

Kvääniluusit - Kvenske loser

Kvääniluusit prosjekt

I juni 2019 ble ble rapporten fra dette prosjektet ferdig og publisert. 

Les rapporten her.

Kvääniluusit – Kvenske loser er et prosjekt som ble gjennomført av Kvääninuoret – Kvenungdommen 2014-2016 og 2016-2019.

De kvenske losene reiset rundt på videregående skoler og spredde informasjon og jobbet for det kvenske språket og kvenenes kultur og rettigheter.

Det sentrale målet for prosjektet Kveeniluusit – Kvenske loser var å formidle kunnskap om kvenske forhold til ungdom i Troms og Finnmark og slik påvirke ungdoms holdninger til kvener.

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliito fikk i 2014 midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et forprosjekt, gjennomført 2014-2016. Etter et nytt forsøk på en runde nr to ba NKF-RK i 2017 om å bruke resterende midler til å evaluere prosjektet Kveeniluusit. Evalueringen ble klar høst 2019 med klar anbefaling for videreføring av prosjektet.

 

 

Kuka mie olen? (Hvem er jeg?)

I 2012 var Kveeninuoret svært delaktig i teaterforestillingen Kuka mie olen? (Hvem er jeg?) i samarbeid med Kvensk Institutt – Kainun Institutti og den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk i Karelen, Russland. I 2013 ble forestillingen satt opp på Kulta i Tromsø. Prosjektet som hadde som formål å synliggjøre de kvenske og karelske minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse og fellesskap blant ungdommer med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn i to forskjellig land.

Ønsket er å bygge nettverk mellom ungdommer og kulturinstitusjoner over den norsk-russiske grensen. Ungdommer har laget forestillingen selv under veiledning av profesjonelle instruktører og musikalske ledere fra Norge og Russland.

Prosjektet i Tornedalen i 2014

Prosjektet i Tornedalen

I 2013 fikk Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk bevilget 70.000 kr fra FAD, tiltenkt et språkprosjekt. Prosjektet er planlagt gjennomført i samarbeid med blant andre Halti Kvenkultursenter, sommeren 2014 i Tornedalen.

Være en kven

I 2014 produserte Kveeninuoret i samarbeid med musikklinja ved Kongsbakken Videregående Skole i Tromsø en musikkvideo «Være en kven». Med videoen ville de kvenske ungdommene styrke kvensk språk og identitetsfølelse.

Produsent, Regi og Foto: Arthur Arnesen / FotoFilm.no
Klipp – Marte Aasen / Maasen Film
Movi operatør: Eirik Nicolai Heim / Crux Film
Lydteknikere: Benjamin Mørk / Kysten Lydstudio og Arild Johansen / LP Studio
Tekstforfattere: Eskild Johansen, Stein Ellysef Olsen, Petter Pogo, Nora Ollila og Katriina Pedersen
Prosjektedere: Eskild Johansen og Nora Ollila