Styret

Styret i Kveeninuoret er de som leder organisasjonen. Nytt styre velges hvert år på årsmøtet der de som skal sitte i styret blir valgt gjennom avstemming / valg. Styreverv som finnes i Kvenungdommen er leder, styremedlemmer og varamedlemmer. Arbeidsoppgavene til de ulike styrevervene er:

Leder:
– Leder Kveeninuoret.
– Kaller inn til styremøter.
– Lager saksliste og forberede saker.
– Leder styremøtene.
– Fordeler oppgaver og gjøremål.
– Tar tak i problemer og skjærer gjennom.

Styremedlemmer:
– Deltar på styremøtene.
– Er med på å ta beslutninger.
– Hjelper lederen med å gjennomføre forskjellige oppgaver.

Varamedlemmer:
– Når et styremedlem er syk/ikke kan delta på styremøtet, skal et varamedlem delta.

STYTRET 2019-2020

 

STYTRET 2019-2020

Lisbeth Dørmænen, styreleder
Anette Martinsen Basso, styremedlem
Thomas Brevik Kjærstad, styremedlem

STYRET 2011-2016

2016-2018: Sofie Figenschou (leder) fra Tromsø/Tromssa.
2014-2016: Nora Marie Ollila (leder) fra Tromsø/Tromssa.
2011-2014: Anna Seppälä (leder) fra Kåfjord/Kaivuono.