Styret

Styyri – styret

Styret i Kvääninuoret er de som leder organisasjonen. Nytt styre velges hvert å på årsmøtet der de som skal sitte i styret blir valgt gjennom avstemming/valg. Styreverv som finnes i Kvenungdommen er leder, nestleder(e), styremedlem(er) og varamedlemmer. 

I løpet av året jobber styret med forskjellige prosjekter og samarbeider med NKF-RK og andre ungdomsorganisasjoner både i Norge og i de andre nordiske landene. Ingen år er like, styret velger selv hva de vil vektlegge.

Om du har spørsmål om arbeidet til styret, ta gjerne kontakt med oss!

Hva gjør medlemmer i styret?

Leder: kaller inn til styremøtet, lager saksliste og forberede saker, leder styremøtene, fordeler oppgaver og gjøremål osv.

Styremedlem: deltar på styremøtene, er med å ta beslutninger, hjelper lederen med å gjennomføre forskjellige oppgaver.

Varamedlem: når et styremedlem er syk/ikke kan delta på styremøtet, blir varamedlemmet invitert til å delta.

Styyri 2023-2024

Vebjørn Vinjar Karvonen

Styreleder
Bergen

Kaisa Nicolaysen Sundelin

Nestleder
Alta

Sofie Kampen

Nestleder
Alta

Henrik Madsen

Styremedlem
Bergen

Maria Elizabeth Pauna Lane

Styremedlem
Trondheim

Heidi
Johanne Blomli

1. Varamedlem

Emelie Førstemann Nilsen

2. Varamedlem

Styret 2022-2023

Åsne Kummeneje Mellem Profile

Åsne Kummeneje Mellem

Styreleder
Tromsø

Kaisa Nicolaysen Sundelin

Nestleder
Alta

Kristine Jonas

Nestleder
Tromsø

Sofie Kampen

Styremedlem

Vebjørn Karvonen

Styremeldem

Emelie Førstemann Nilsen

1. Varamedlem

Leevi Vangen

2. Varamedlem

Maria Elizabeth Pauna Lane

3. Varamedlem

Meta Raappana Reibo

4. Varamedlem

Henrik Madsen

5. Varamedlem

Styret 2021-2022

Åsne Kummeneje Mellem Profile

Åsne Kummeneje Mellem

Styreleder
Tromsø

Evelyn Førstemann Nilsen

Nestleder
Nesseby/Oslo

Kaisa Nicolaysen Sundelin

Styremedlem
Alta

Emelie Førstemann Nilsen

1. Varamedlem

Daniel Tobias Johansen Langhoff

2. Varamedlem

Leevi
Vangen

3. Varamedlem

Styret 2020-2021

Nora Ollila Profile Bilde

Nora Marie Ollila

Styreleder
Tromsø

Åsne Kummeneje Mellem Profile

Åsne Kummeneje Mellem

Nestleder
Tromsø

Evelyn Førstemann Nilsen

Styremedlem
Nesseby/Oslo

Emelie
Førsteman Nilsen

Varamedlem
Oslo og Nesseby

Heidi
Johanne Blomli

Varamedlem
Nordreisa

Daniel Tobias
Johansen Langhoff

Varamedlem
Tromsø

Styret 2019-2020

Nora Marie Ollila

Styreleder
Tromsø

Åsne Kummeneje Mellem

Styremedlem
Tromsø

May-Britt Blomli

Styremedlem
Nordreisa

Emelie
Førsteman Nilsen

Varamedlem
Oslo og Nesseby

Alma
Olsen

Varamedlem
Trondheim

Lisbeth
Dørmænen

Varamedlem
Oslo og Vestre Jakobselv

Thomas Brevik
Kjærstad

Varamedelem
Mosjøen og Helsinki

Styret 2018-2019

Lisbeth Dørmæanen

Styreleder
Oslo og Vestre Jakobselv

Anette Martensen Basso

Styremedlem
Bergen

Thomas Brevik Kjærstad

Styremedlem
Mosjøen og Helsinki