Kvääninuoret blir ledet av en ny leder og styre

Kvääninuoret holdt årets årsmøte på lørdag 16. januar via Zoom. Møtet startet kl. 14.00 ved hilsen fra Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto da leder i forbundet, Kai Petter Johansen, holdt en kort tale til kvenske ungdommer. Talen kan leses på forbundet sin nettside.

Årsmøtet hadde sammen 11 deltagere, syv med stemmerett.

Organisasjonen blir ledet av en ny leder og styre

Årsmøtets høydepunkt var valget av det nye styret. Åsne Kummeneje Mellem (Tromsø) ble valgt som ny leder for perioden 2021-2022. Mellem har tidligere vært med i styret som styremedlem (2019-2020) og nestleder (2020-2021). Tidligere har styret jobbet hardt og vært aktiv på sosiale medier, og det nye styret skal fortsette å gjøre det samme, sier den nye lederen. Mellem skal lede organisasjonen sammen med en ny nestleder Evelyn Førstemann Nilsen (Nesseby/Oslo), som satt perioden 2019-2020 som styremedlem i styret. Kaisa Nicolaysen Sundelin (Alta) ble valgt som nytt styremedlem.

Varamedlemmer er Emelie Førstemann Nilsen (1. vara), Daniel Tobias Johansen Langhoff (2. vara) og Leevi Vangen (3.vara). I valgkomiteen sitter nå Alma Olsen (leder), Nora Marie Ollila og Kai Petter Johansen.

Et annerledes år

I tillegg gikk årsmøtet blant annet gjennom Vuosimellinki – Årsmelding 2020-2021 og Budjetti – Budsjett 2021. 2020 har vært et annerledes år, og vi har måtte ende på de fleste av planene våre. På grunn av COVID-19 har vi ikke kunnet gjennomføre våre årlige samlinger og medlemssamlinger, men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av året, og valgt å satse på sosiale medier og digital formidling, sa Mellem da hun presenterte Vuosimellinki med daværende leder, Nora Marie Ollila.

Selv om året var annerledes, klarte Kvääninuoret å nå et av sine milepæler da det i utgangen av 2020 hadde over 100 medlemmer.  

Elisabeth Stubberud fikk den første hedersprisen

På møtet delte Kvääninuoret ut den aller første hedersprisen, Kvääninuorten kunniapalkinto 2021 – Kvenungdommens hederspris 2021. Ungdomsorganisasjonen har besluttet å dele ut pris til noen som har gjort en spesielt viktig innsats for unge kvener. I 2021 fikk Elisabeth Stubberud hedersprisen.

Stubberud sitter i skoleutvalget for Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto og i styret i Norske kveners Midt-Norge – Ruijan kväänit Keski-Norja. Hun fikk prisen for sin innsats for unge kvener, som hun har gjort ved å være tydelig på sin identitet både kvensk, samisk og skeiv. Det viser ungdommer som hører til flere minoritetsgrupper at man ikke trenger å velge bort eller tone ned deler av identiteten sin hverken i møte med storsamfunnet eller med andre minoritetsgrupper. I tillegg har Stubberud designet det kvenske pride-flagget.