Ikke sponset av Troms og Finnmark fylkeskommune

Kvääninuoret fikk avslag om driftsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Tidligere har organisasjonen fått støtte fra samme tilskuddspott, men etter fylkeskommunen overtok forvaltningen fikk Kvääninuoret først misledende veiledning og senere avslap på støtte. Situasjonen er kritisk siden ungdomsorganisasjonen utestenges fra alle tilskuddsordninger og står igjen uten økonomisk søtte. Hvordan kan …

Nytt styre ble valgt

Kvääninuoret holdt et årsmøte 29.2.2020 i Oslo. På møtet ble det blant annet valgt et nytt styre og endret navn til organisasjonen. Et nytt navn er Kvääninuoret – Kvenungdommen.