Ikke sponset av Troms og Finnmark fylkeskommune

Kvääninuoret fikk avslag om driftsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Tidligere har organisasjonen fått støtte fra samme tilskuddspott, men etter fylkeskommunen overtok forvaltningen fikk Kvääninuoret først misledende veiledning og senere avslap på støtte. Situasjonen er kritisk siden ungdomsorganisasjonen utestenges fra alle tilskuddsordninger og står igjen uten økonomisk søtte.

Hvordan kan du hjelpe oss?

Kvääninuoret ber om din hjelp for å kunne fortsette vårt arbeid for å fremme unge kvenske stemmer. Det er to måter du kan hjelpe:

  1. Melde deg inn som medlem eller støttemedlem.
  2. Støtte oss med en pengegave på Vipps. Søk opp nummer: 629128