Kvääninuoret får Kväänin kielipalkinto – Kvensk språkpris for 2021

I dag 12. mars 2021 kom Språkrådet ut med nyheten at Kvääninuoret – Kvenungdommen får den kvenske språkprisen, Kväänin kielipalkinto – Kvensk språkpris, for 2021. Det er fantastik å bli valgt ut til Kväänin kielipalkinto 2021! Å motta den kvenske språkprisen er en stor motivasjon for å fortsette arbeidet vi gjør, kommenterer Åsne Kummeneje Mellem, leder i Kvääninuoret.

Har gjort en betydningsfull innsats

Kväänin kielipalkinto – Kvensk språkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Det har blitt delt ut annen hvert år siden 2017 til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for språket. Kvääninuoret har eit sterkt engasjement for vern, fremjing og utvikling av det kvenske språket i sine ulike varianter, ikkje berre på tradisjonelt munnleg og skriftleg vis, men og i meir moderne digitale samanhenger, sier juryen i sin pressemelding som kom ut i dag.

Juryen satte spesielt pris på at Kvääninuoret i stor grad bruker kvensk språk i sosiale medier og bidra derfor til å gjøre språket relevant for samtiden. Kvääninuoret gjer såleis ein særs viktig jobb for å føre det kvenske språket inn i framtida, både ved å stø opp om kvensk hos den generasjonen som skal ta språket med seg vidare, og ved å bringe det kvenske språket inn på notidas og framtidas språklege arenaar, står det i pressemeldingen.

Medlemmer i juryen var i år Jens Pedersen (leder i Nord-Varanger kvenforening), Mari Keränen (språkmedarbeider ved Kainun institutti – Kvensk institutt) og Øystein Vangsnes (professor ved UiT).

Utrolig motiverende  

– Det er fantastikk å bli valgt ut til å motta Kväänin kielipalkinto 2021! Å motta den kvenske språkprisen er en stor motivasjon for å fortsette arbeidet vi gjør, kommenterer Åsne Kummeneje Mellem, nåværendeleder i Kvääninuoret. 

Styret i Kvääninuoret har de siste to årene aktivt prøvd å bruke det kvenske språket mere i sitt arbeid. Målet har vært at språket blir løftet frem og å synliggjøre det på en attraktiv måte både i sosiale medier, i prosjekter men også innad i organisasjonen. Alle rapporter og interne dokumenter har fått på plass kvenske overskrifter og enkeltord for at det kvenske språket skal ha en naturlig plass i arbeidet vi gjør, sier Mellem. 

Kvääninuoret hadde i 2020 et spesielt stort fokus på sitt innhold i sine sosiale medier på grunn av COVID-19. I desember 2020 holdt ungdomsorganisasjonen blant annet en samstrikking av Kväänivantthuut – Kvenske votter som både var en gøy felles aktivitet for alle, men hadde også en viktig betydning for det kvenske språket. Sammen med Kainun institutti – Kvensk institutt lagde styret en kvensk oppskrift til vottene og formaliserte kvensk strikketerminologi. 

– Vi jobber for å senke terskelen for å bruke det kvenske språket, og vi ønsker å vise at språket også har en plass i dagens samfunn, sier Mellem.

Vil fortsette å fremme og utvikle språket 

Den kvenske språkprisen er en stor motivasjon til å fortsette, og Kvääninuoret har allerede på gang med et nytt språklig prosjekt. Tidligere i år mottatt ungdomsorganisasjon prosjektmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune for å produsere og utgi en fraseordbok retter mot ungdom. Vi er kun i startfasen, men målet er å få på plass et produkt som inspirerer flere unge til å bruke språket uten at terskelen blir for høy, sier Mellem. 

Kvääninuoret vil takke alle som har forslått dem til å få språkprisen.

– Det er inspirerende å få bekreftelse på at det språklige arbeidet vi gjør har en verdi, sier Mellem.