Kolmefilmen er her!

Se hvordan det gikk med Kvenungdommen på tur til Nurmes i finske karelen.

Sommeren 2022 ble det endelig mulig for Kolme-ungdommen å samles på leir i Nord Karelen. Alle tre ungdomsorganisasjonene deltok og det ble en stor suksess for både arrangører og deltagere. En flott avslutning på det tre år lange prosjektet, og trolig ikke det siste samarbeidet vi vil se mellom kvensk, tornedalsk og karelsk ungdom. 

Hva er Kolme?

Tre østersjøfinske minoritetsspråk, tre ungdomsorganisasjoner, tre land og tre leirer. «Kolme!» har vært et kultur- og språkprosjekt som Kvenungdommen – Kvääninuoret har startet i 2020 med Met Nuoret og Karjalazet Nuoret Suomes.

Ideen med prosjektet er å skape et nettverk mellom unge som hører til språk og kulturer av østersjøfinske minoritetsspråk i Norge, Finland, og Sverige (kvensk, meänkieli og karjalankieli). Alle de tre språkene er utrydningstruede nordiske språk. Med dette prosjektet skal unge bli kjent med de andre østersjøfinske minoritetsspråkene og kulturene, og styrke deres egen identitet, tilhørighet og stolthet over egen kultur og historie.

Hovedfokus og verktøy for prosjektet er kunst og forskjellige måter å uttrykke seg gjennom kunst. I løpet av prosjektet blir det arrangeres tre leirer, en per året og en i hvert land. På leirene blir ungdommer gjennom kunst kjent med det minoritetsspråket og kulturen som lever i det landet der ungdommene er i. Ungdommene produserer forskjellige typer av kunst og hver leir avsluttes med en fremvisning av produktene. Disse produktene kan være fotografier, billedkunst, filmer, fremvisning og forestillinger, dans og musikk.

Kolmeprosjektet er finansiert med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordisk Kulturkontakt og Kulturdirektoratet (tidligere kulturrådet).