Statsbudsjettet 2024: Fortsatt kven på dugnad.

Kvenene må belage seg på nok et år med revitalisering på dugnad.

I dag kom regjeringens forslag til statsbudsjett, og heller ikke denne gangen er det mye å juble over. Et lyspunkt er det at Kvääniteatteri er tatt inn i statsbudsjettet. Det er positivt at regjeringen ser verdien av kvensk kultur, og det opplysningsarbeidet Kvääniteatteri gjør. Dessverre stopper det opp der. I rene tall kan summene kvenene får oppleves som en grei økning, men tar man i betraktning inflasjonen ser vi at det ikke stemmer.

Summene som er lagt frem i regjeringens statsbudsjettforslag er begrenset til å dekke opp for pris- og lønnsveksten, men heller ikke her når det helt opp:
1. Økningen til opplæring i kvensk og finsk økes fra 9,5 til 9,8 millioner, tilsvarende en 3,1 % økning.
2. Kainun institutti – Kvensk institutt økes fra 7,8 til 8,3 millioner, tilsvarende en 6,4 % økning.
3. Tilskuddet til Ruijan Kaiku økes fra 1,36 til 1,4 millioner, tilsvarende en 2,9 % økning.

Samtidig ser det ut til at inflasjonstallene for 2023 nå vil ligge på 5,4 %. Aktiviteten innen det kvenske øker, og selv om Kvensk institutt virker å få kompensert prisveksten i år så ser vi i realiteten at satsningen på å redde det kvenske språket synker.

Dette er veldig alvorlig, og peker dessverre i retning av at regjeringen ikke har tatt signalene fra Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport inn over seg.

Var alt dette arbeidet bare spill for galleriet? Vi savner et sterkere løft for kvensk språk, media og ungdomskultur. Framover håper vi regjeringen, samarbeidspartiene og opposisjonen tar ansvar, og viser at de tar Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport på alvor, og kommer med mer penger på bordet.

Vi kan ikke fortsette å drive revitaliseringsarbeid på dugnad.