Nytt styre i Kveeninuoret

Det nye styret f.v.: Tor Martin Osvald Josefsen, Sara Maria Lindbach, Anna Seppälä, Sofie Blomstrand Figenschou, Nora Marie Ollila og Pål Vegard Eriksen. Sandra Larsen Rystad var ikke tilstede.

Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk var i helgen samlet til årsmøte på Elisabethsenteret i Tromsø. Et nytt styre ble valgt og ungdommer fra hele landet med kvensk opprinnelse hadde møtt opp for å være med på videreutviklingen av ungdomsorganisasjonen.

At kvenene er et vandringsfolk er ikke noe nytt – mange kven-ungdommer var kommet langveisfra for å overvære årsmøtet til Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk i Tromsø – men denne gangen med litt mer moderne fremkomstmidler enn til fots, slik forfedrene i sin tid gjerne reiste.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt og det betyr at Anna Seppälä fra Kåfjord fortsetter som leder. – Jeg er veldig fornøyd og gleder meg til å ta fatt på det nye året med et nytt og spennende styre bestående av ulike personligheter med forskjellige erfaringer og interesser, sier den gjenvalgte lederen.

Det nye styret består av Anna Seppälä (Leder, Kåfjord), Sofie Blomstrand Figenschou (Politisk nestleder, Tromsø), Sara Maria Lindbach (Kulturell nestleder, Tromsø) og styremedlemmene Tor Martin Osvald Josefsen (Børselv), Nora Marie Ollila (Tromsø), Pål Vegard Eriksen (Kåfjord), Sandra Larsen Rystad (Tromsø).

Planlegger sommerleir

Tidligere i år ble det klart at Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk  får tildelt 70 000 kr til kvensk språkleir fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).  Dette er penger ungdomsorganisasjonen planlegger å bruke på språkleir i Tornedalen i løpet av sommeren 2013. Dette er en av de første sakene det nye styre vil ta fatt på.