Kveeninuoret representert i Ungdommens Nordiske råd

Eskild Johansen fra Sørvågen er observatør på Ungdommens Nordisk Råd i Finland.

Ungdommens Nordisk Råd startet fredag i Hanaholmen i Finland, og avsluttes søndag. Rådet samler ungdom fra hele Norden.

Eskild Johansen fra Sørvågen er kven og medlem av Norsk Kvensk Forbund, og med i styret til det kvenske ungdomsnettverket Kveeninuoret(KUN). KUN har fått obervatørstatus i Ungdommens Nordisk Råd, og Johansen ser fram til helgens møte.

– Unge kvener er svært beviste på sin bakgrunn, og vi søker innflytelse. Det å få observatørstatus betyr mye for oss, sier 27 år gamle Johansen som nå studerer i Tromsø.

– Vi mener det er viktig å være bevist på sin tilhørighet, og i dagens globalisering er identitet viktig, legger han til.

Han forteller at hans oldeforeldre var kvener, og at det i Norge i dag finnes rundt 50.000 etterkommer av kvener som vandret ut fra Nord-Finland og Nord-Sverige.

Selv om ikke Eskild kan kvensk er han opptatt av sin tilhørighet.

– Jeg er stolt av å være kven, og søker en historisk tilhørighet, slår Eskild fast.

Han håper å få til en resulusjon fra Ungdommens Nordisk Råd som sendes til Nordisk Råd.

– Språk og indentitet for kvenene er viktig, og derfor håper jeg en slik resolusjon blir oversendt fra Ungdommens Nordisk Råd, sier Eskild Johansen som gleder seg til helgens møte.

Eskild Johansen har opprettet en egen Facebook-side som heter Kvener ut av skapet.

Publisert 24.10.2008 i Lofotposten