Travle tider for Kveeninuoret

Kveeninuorets Anna Seppälä og ungdommer fra Noereh testet filmutstyret på Tvibit. Foto: Pål Vegard Eriksen

Styremedlemmene i Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk (KUN) har hatt mer enn nok og henge fingrene i den siste tiden.

 

Fire av styremedlemmene i KUN deltok på landsmøtet til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) 5.-6. april i Tromsø. Nora Marie Ollila og Tor Martin Osvald Josefsen representerte KUN, Anna Seppälä representerte det avtroppende forbundsstyret og Pål Vegard Eriksen var representant for Kåfjord Kvenforening.

 

Fra KUN ble Anna Seppälä erstattet av Nora Marie Ollila som styremedlem i det nye styret i NKF/RK, mens Tor Martin Osvald Josefsen ble valgt til første vara for sitt lokallag Qvän Østlandet. Første vara møter fast på forbundsstyremøtene. Hilja Huru, som i sin tid var med på dannelsen av Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk, ble valgt til ny leder i Kvenforbundet.

 


Eva Törmä og Nora Ollila som leder henholdsvis Met Nuoret i Tornedalen og Kveeninuoret i Norge møttes i Pajala den 7. april. Foto: Eskild Johansen/ Halti Kvenkultursenter

Fra landsmøte til Pajala
Leder i Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk, Nora Marie Ollila, dro allerede dagen etter landsmøtet, den 7. april, til Pajala. Hensikten med turen var og stifte bekjentskap med den nystartede ungdomsforeningen Met Nuoret – Tornedarlingarnas Ungdomsförbund. I Pajala møtte hun lederen, Eva Törmä, og diskuterte blant annet et felles arrangement for de to ungdomsorganisasjonene.

 

«Prosjekt Grunnlovsseilasen»

I forbindelse med at Grunnloven i Norge fyller 200 år dette året, skal skuta «Anna Rodge» reise fra Hammerfest, via en rekke havner og til Oslo, som en del av markeringa. I den forbindelse er Kveeninuoret – Kvensk Undomsnettverk, blant annet sammen med den samiske organisasjonen Gáisi Giellaguovddaš/Språksenter og den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh!, invitert til å komme med sine bidrag. Ønsket er å vise fram kvensk og samisk språk, kultur og historie gjennom flere filmklipp som skal vises på «Anna Rodge».

 

Den 8. april ble det 3. møtet på under en måned arrangert i Tromsø, denne gangen på ungdomshuset Tvibit, hvor man skal låne filmutstyr og siden få hjelp med redigeringarbeidet. Anna Seppälä og Pål Vegard Eriksen stilte for KUN. Man

Kveeninuorets Tor Martin Osvald Josefsen skal representere lokallaget Qvän Østlandet i forbundsstyret til NKF/RK, etter at han fikk plass som første vara. Foto: Pål Vegard Eriksen

skal i samarbeid med de to samiske organisasjonene produsere noen få, felles filmer, itillegg til at KUN skal komme med selvstendige bidrag.

Her kan du lese mer om Grunnlovsseilasen 2014.