Samling i Kvensk Ungdomsnettverk

Er du mellom 14 og 30 år og ønsker å engasjere deg i kvensaken? – Eller møte og være sammen med annen kvensk ungdom? Bli med på oppstartsmøte av Kvensk Ungdomsnettverk – Kveeninuoret. Alle velkommen!


Lørdag 10. desember fra kl 12-18 med middag kl 20.00 arrangerer vi i Kvensk ungdomsnettverk – Kveeninuoret møte for kvensk ungdom i landsdelen. Møtet blir i Tromsø og reise og opphold fra resten av landet dekker Norske Kveners Forbund. Program vil bli lagt ut etterhvert.

Om Kveeninuoret:
Kvensk Ungdomsnettverk – Kveeninuoret er ungdomsorganisasjonen til Norske Kveners Forbund. Formålet til kveeninuoret er å revitalisere den kvenske kultur og å styrke det kvenske språkets stilling blant kvensk ungdom.

Hvis du ønsker å være med vennligst fyll ut dette skjemaet. For mer informasjon kontakt Ivar Johnsen – Forbundssekretær i Norske Kveners Forbund på tlf 99 42 80 66 eller post@kvener.no