Om Kveeninuoret

Kveeninuoret Logo

Kveeninuoret – Kvenungdommen er en kvensk ungdomsorganisasjon under Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, som ble stiftet 23. februar 2008 i Oslo. 

Kveeninuoret arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

Kveeninuoret samarbeider med andre ungdomsorganisasjoner i Norden, bl.a. Met Nuoret i Sverige, deltar på nasjonale og internasjonale arrangement. Bli med!!

I 2008 sa daværende leder, Katriina Pedersen fra Vestre Jakobselv, at formålet med nettverket var å revitalisere kvensk kultur, samt å styrke bevisstheten om den kvenske kulturen blant ungdom og jobbe for at det kvenske språket ikke skulle bli utryddet. – Vi i Kveeninuoret ser at morsmålet vårt dør ut, og vil jobbe opp mot regjeringen for å få satt i gang tiltak for å revitalisere det kvenske språk.

Styret i Kvenungdommen – Kveeninuoret.
Våre projekter.