Om Kveeninuoret

Kveeninuoret LogoKveeninuoret – Kvenungdommen er en kvensk ungdomsorganisasjon under Norske Kveners Forbunnd/Ruijan Kveeniliitto, som ble stiftet 23. februar 2008 i Oslo.

Daværende leder, Katriina Pedersen fra Vestre Jakobselv, sa den gang at formålet med nettverket var å revitalisere kvensk kultur, samt å styrke bevisstheten om den kvenske kulturen blant ungdom og jobbe for at det kvenske språket ikke skulle bli utryddet. – Vi i Kveeninuoret ser at morsmålet vårt dør ut, og vil jobbe opp mot regjeringen for å få satt i gang tiltak for å revitalisere det kvenske språk.

Prosjekter:

I 2012 var Kveeninuoret svært delaktig i teaterforestillingen Kuka mie olen? (Hvem er jeg?) i samarbeid med Kvensk Institutt – Kainun Institutti og den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk i Karelen, Russland. I 2013 ble forestillingen satt opp på Kulta i Tromsø. Prosjektet som hadde som formål å synliggjøre de kvenske og karelske minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse og fellesskap blant ungdommer med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn i to forskjellig land. Ønsket er å bygge nettverk mellom ungdommer og kulturinstitusjoner over den norsk-russiske grensen. Ungdommer har laget forestillingen selv under veiledning av profesjonelle instruktører og musikalske ledere fra Norge og Russland.

I 2013 fikk Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk bevilget 70.000 kr fra FAD, tiltenkt et språkprosjekt. Prosjektet er planlagt gjennomført i samarbeid med blant andre Halti Kvenkultursenter, sommeren 2014 i Tornedalen.

Styret:

Den nåværende leder (2019) er Nora Marie Ollila fra Tromsø/Tromssa. 
Styremedlemmer: May-Britt Blomli og Åsne Kummeneje Mellem
Varamedlemmer: Emilie Nilsen, Alma Olsen, Lisbeth Dørmænen, Thomas Kjærstad

2018-2019: Listbeth Dørmænen (leder) fra Vestre Jakobselv/Annijoki.
2016-2018: Sofie Figenschou (leder) fra Tromsø/Tromssa.
2014-2016: Nora Marie Ollila (leder) fra Tromsø/Tromssa.
2011-2014: Anna Seppälä (leder) fra Kåfjord/Kaivuono.