Om Kveeninuoret

Kveeninuoret LogoKveeninuoret – Kvenungdommen er en kvensk ungdomsorganisasjon under Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, som ble stiftet 23. februar 2008 i Oslo.

Daværende leder, Katriina Pedersen fra Vestre Jakobselv, sa den gang at formålet med nettverket var å revitalisere kvensk kultur, samt å styrke bevisstheten om den kvenske kulturen blant ungdom og jobbe for at det kvenske språket ikke skulle bli utryddet. – Vi i Kveeninuoret ser at morsmålet vårt dør ut, og vil jobbe opp mot regjeringen for å få satt i gang tiltak for å revitalisere det kvenske språk.

Styret av Kvenungdommen – Kveeninuoret.
Våre projekter.