Tyyrä

Tyyrä

Styret i Kvääninuoret er de som leder organisasjonen. Nytt styre velges hvert å på årsmøtet der de som skal sitte i styret blir valgt gjennom avstemming/valg. Styreverv som finnes i Kvenungdommen er leder, nestleder styremedlem(er) og varamedlemmer. 

I løpet av året jobber styret med forskjellige prosjekter og samarbeider med NKF-RK og andre ungdomsorganisasjoner både i Norge og i de andre nordiske landene. Ingen år er ikke det samme, og et nytt styre velger selv hvor de vil legge vekt på.

Om du har spørsmål om styret, ta gjerne kontakt med oss!

Hva gjør medlemmer i styret?

Leder: kaller inn il styremøtet, lager saksliste og forberede saker, leder styremøtene, fordeler oppgaver og gjøremål osv.

Styremedlem: deltar på styremøtene, er med å ta beslutninger, hjelper lederen med å gjennomføre forskjellige oppgaver.

Varamedlem: når et styremedlem er syk/ikke kan delta på styremøtet, skal varamedlemmet delta på. 

Tyyrä 2020-2021

Nora Marie Ollila

Styreleder
Tromsø

Åsne Kummeneje Mellem

Nestleder
Tromsø

Evelyn Førstemann Nilsen

Styremedlem
Oslo og Nesseby

Emelie
Førsteman Nilsen

Varamedlem
Oslo og Nesseby

Heidi
Johanne Blomli

Varamedlem
Nordreisa

Daniel Tobias
Johansen Langhoff

Varamedlem
Tromsø

Tyyrä 2019-2020

Nora Marie Ollila

Styreleder
Tromsø

Åsne Kummeneje Mellem

Styremedlem
Tromsø

May-Britt Blomli

Styremedlem
Nordreisa

Emelie
Førsteman Nilsen

Varamedlem
Oslo og Nesseby

Alma
Olsen

Varamedlem
Trondheim

Lisbeth
Dørmænen

Varamedlem
Oslo og Vestre Jakobselv

Thomas Brevik
Kjærstad

Varamedelem
Mosjøen og Helsinki

Tyyrä 2018-2019

Lisbeth Dørmæanen

Styreleder
Oslo og Vestre Jakobselv

Anette Martensen Basso

Styremedlem
Bergen

Thomas Brevik Kjærstad

Styremedlem
Mosjøen og Helsinki