Meän prosjektit

Kolme!

Kvääniluusit – Kvenske loser

De kvenske losene reiser rundt på videregående skoler og sprer informasjon og jobber for det kvenske språket og kvenenes kultur og rettigheter.

Det sentrale målet for prosjektet Kveeniluusit – Kvenske loser var å formidle kunnskap om kvenske forhold til ungdom i Troms og Finnmark og slik påvirke ungdoms holdninger til kvener.

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliito fikk i 2014 midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et forprosjekt, gjennomført 2014-2016. Etter et nytt forsøk på en runde nr to ba NKF-RK i 2017 om å bruke resterende midler til å evaluere prosjektet Kveeniluusit. Evalueringen ble klar høst 2019 med klar anbefaling for videreføring av prosjektet.

Kuka mie olen? (Hvem er jeg?)

I 2012 var Kveeninuoret svært delaktig i teaterforestillingen Kuka mie olen? (Hvem er jeg?) i samarbeid med Kvensk Institutt – Kainun Institutti og den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk i Karelen, Russland. I 2013 ble forestillingen satt opp på Kulta i Tromsø. Prosjektet som hadde som formål å synliggjøre de kvenske og karelske minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse og fellesskap blant ungdommer med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn i to forskjellig land.

Ønsket er å bygge nettverk mellom ungdommer og kulturinstitusjoner over den norsk-russiske grensen. Ungdommer har laget forestillingen selv under veiledning av profesjonelle instruktører og musikalske ledere fra Norge og Russland.

Projektet i Tornedalen i 2014

I 2013 fikk Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk bevilget 70.000 kr fra FAD, tiltenkt et språkprosjekt. Prosjektet er planlagt gjennomført i samarbeid med blant andre Halti Kvenkultursenter, sommeren 2014 i Tornedalen.

Være en kven

I 2014 produserte Kveeninuoret i samarbeid med musikklinja ved Kongsbakken Videregående Skole i Tromsø en musikkvideo “Være en kven”. Med videoen ville de kvenske ungdommene styrke kvensk språk og identitetsfølelse.

Produsent, Regi og Foto: Arthur Arnesen / FotoFilm.no
Klipp – Marte Aasen / Maasen Film
Movi operatør: Eirik Nicolai Heim / Crux Film
Lydteknikere: Benjamin Mørk / Kysten Lydstudio og Arild Johansen / LP Studio
Tekstforfattere: Eskild Johansen, Stein Ellysef Olsen, Petter Pogo, Nora Ollila og Katriina Pedersen
Prosjektedere: Eskild Johansen og Nora Ollila