Kveeninuoret holdte et presetasjon på Kvenseminaret i Tromsø

Kvenseminaretet 2019 ble holdt 31.10.2019 kl 10.30-16.30 på Universitetsmuseet i Trosmø. I år var temaet: En framtid for kvensk språk og kultur.

Fra Kveeninuoret hadde vi styreleder Nora Marie Ollila og styremedlem Åsne Kummeneje Mellem på seminaret der de også holdte et eget forslag. Navnet til forslaget var enkelt “Visjon 2040” og som navnet allerede forteller, snakket jentene om året 2040 og hvordan kvener har det da.

Forslaget har fått masse gode tilbakemeldinger og publikum liker at våre flotte jenter ser på kvenenes framtid med positiv stemining ved humør og overdriving. Her kan du se noen beste deler av forslaget:

Hvordan ser jentene ut når de er 45 år? De også fortalte hva de skal gjøre da.
I løpet av de 40 årene skal kvener få en engen “Kvääni-show!” Kan du fortelle hvem er dem som er på bildet?
De som vil og har retten til opplæring i kvensk får det. Det er utviklet undervisningsmateriell på alle de kvenske skriftsmålene og til alle årstrinn.