Kveeninuoret deltok på Lanseringen av Barn i Byråkratiet

Kveeninuoret sin ungdomskonsulent Tomi Vaara deltok på Lanseringen av Barn i Byråkratiet – Om barns deltakelse i offentlige beslutningsprossesser  i Oslo 3.12.2019. På arrangementet presenterte Press rapporten sin og deltakere hadde mulighet til å høre på organiserte ungdommer og hvordan de føler å være i byråkratiet.

Les mer om Barn i Byråkratiet.