Kveeninuoret deltok på årets kontaktforum

Årets Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og statlige myndigheter ble arrangert 20.-21.11.2019 på Litteraturhuset I Oslo.

Norske Kveners Forbund ble representert blant annet ved Kveeninuoret sine styremedlemmer Åsne Kummeneje Mellem og May-Britt Blomli, ungdomskonsulent Tomi Vaara og medlem Vilde Christoffersen Walsø.

På forumet har vi fått fortalt om hva vi har gjort det siste året, hørt hva de andre organisasjonene jobber med, og tatt opp felles problemstillinger som må gjøres noe med i tiden fremover. Inspirerende og motiverende å møte flere med samme utfordringer, men også å få tale direkte til organer som Kommunal og moderniseringsdeparement, Kulturrådet og Kunnskapsdepartementet.