Kåfjording representerer Kvenene i Ungdommens Nordiske Råd

Pål Vegard Eriksen fra Manndalen i Kåfjord representerer kvenene i Norge, i Ungdommens Nordiske Råds sesjon i Reykjavik fra 30. oktober til 1. november. Dette er andre gang Norske Kveners Forbund sender representanter til ungdomssammenslutningen til Nordisk Råd og første gang Nord-Troms er representert der.

Ungdomens Nordiske råd er et forum for de politiske ungdomsorganisationene i Norden. Politiskt aktive ungdomer utbytter idéer og visjoner og er med og sette ungdomers behov på dagorden i det nordiske samarbeidet, og er direkte underlagt Nordisk Råd. Eriksen representerer Norske Kveners Forbunds ungdomsorganisasjon Kveeninuoret – Kvensk ungdomsnettverk på sesjonen. Norske Kveners Forbund har satset hardt på ungdomsarbeid de siste årene, og har via Kveeninuoret etablert ungdomssamarbeid på nordkalotten og mot Europeiske minoritetsorganisasjoner. Kveeninuoret er tilknyttet Ungdommens Nordiske Råd, tilknyttet Nordisk Råd,  Barents Regionale Ungdomsforum som er tilknyttet Barentsrådet og Yeni (Youth of European Nationalities) som er underlagt Europarådet.

Kveeninuorets representasjon i Ungdommens Nordiske Råd er et av satsningene for å få kvener og finsk-ungriske folks situasjon opp på dagsorden i Norden.

Jeg velger å reise til Raykjavik for å fronte kvenene i Nord-Troms og Finnmarks behov for internasjonal støtte, og skaffe oss videre kontakter blant de politiske ungdomsorgansasjonene i Norden, sier Pål Vegard Eriksen. – Jeg er stolt og glad for den mottakelsen vi har fått i det nordiske samarbeidet, og fler og fler blir nå oppmerksom på det lille folket i nord, sier han.

Leder i Norske Kveners Forbund, Rune Sundlin understreker behovet for å satse på ungdommen for å ta kvensaken videre. – Ungdom har en egen evne til å skape kontakter over landegrensene, vår ungdomssatsning tar sikte på å la kvensk ungdom delta mest mulig i internasjonale fora for å sette søkelyse på kvensaken. Vi lar dem representere oss, der vi finner det naturlig. Norden er en viktig arena for oss, da vi kan dra veksler og skape samarbeidt mot andre finsk-ugriske minoritere i Norden. Kveeninuorets deltaglese i Ungdommens Nordiske Råd er en annerkjennelse av kvenene som et av de nordiske minoritetene som trenger oppmerksomhet og internasjonal støtte, sier Kvenforbundslederen i en kommentar.