Informasjon om kvensk ungdomssamling

Hei alle kvenungdommer, og velkommen til ungdomssamling på Grand Hotell i Tromsø. Vi møtes lørdag 10. desember fra kl. 12-18. Les mer for programoversikt og mer info.

Det er allerede mange påmeldte, og Norske Kveners Forbund ser fram til å møte alle! Dersom noen vil ha mer info, hjelp med bestilling av fly o.l, kontakt Ivar Johnsen på tlf. + 47 99 42 80 66 eller på post@kvener.no. Velkommen!  Les også: Samling i Kvensk Ungdomsnettverk (Påmeldingsinfo o.l).


  Her er programoversikten:

  • 12.00  Innledning ved generalsekretæren i NKF/RK Ivar Johnsen;

  NKF sitt arbeid og prioriteringer, ungdomssatsning

  Diskusjon

  • 13.00  Politisk arbeid ved Eskild Johansen

  Diskusjon

  • 14.00  Minikonsert ved Sara Maria Maliniemi Lindbach og Maria Seppälä. Åpent.
  • 14.30 Lunchpause
  • 15.30  Konstituering av nytt styre i Kveeninuoret
  • 16.30  Internasjonalt ungdomsarbeid

  Rapport fra de som har deltatt internasjonalt på ungdommens Nordiske Råd med mer.

  Framtidige arrangement – hva og hvem deltar?

  Anna Rybalova orienterer om Karelske festivaler med mer

  • 17.15  Uttalelser?

  –       Nedbygging av kvenskundervisninga på Universitetet i Tromsø?

  –       Kvensk veiviserordning?

  • 18.00 Avsluttes
  • 20.00  Felles middag