Ottars beretning (Om forholdet mellom Nordmennene og kvenene) -fra 890 e.kr

Ottar fra Hålogaland Ottar fra Hålogaland var sjøfareren og handelsmannen Ottar levde sist på 800-tallet og var muligens herse (høvdingetittel). Gården hans lå lengst nord i Hålogaland, muligens ved Malangen, på sørvestsiden av Kvaløya i Hillesøy, men også andre steder har vært nevnt. Ottar møtte Kong Alfred av Essex og …

Den kvenske rollen i etableringen av Norge – fra Heimskringla før 500-tallet (på Engelsk)

Hversu Noregr byggdist, i Heimskringla. Historen om nord fra Hvordan Norge bygdest. Er en histore om hvordan en Kven kalt Nor, la grunnlaget for Norge. Mange tror Norge kommer fra “Veien mot Nord”.. Vel her er en alternativ forklaring. Historien er hentet fra englsk Wikipedia den er også å lese …