Ottars beretning (Om forholdet mellom Nordmennene og kvenene) -fra 890 e.kr

Ottar fra Hålogaland Ottar fra Hålogaland var sjøfareren og handelsmannen Ottar levde sist på 800-tallet og var muligens herse (høvdingetittel). Gården hans lå lengst nord i Hålogaland, muligens ved Malangen, på sørvestsiden av Kvaløya i Hillesøy, men også andre steder har vært nevnt. Ottar møtte Kong Alfred av Essex og … Fortsett å lese Ottars beretning (Om forholdet mellom Nordmennene og kvenene) -fra 890 e.kr