Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk (KUN) er en kvensk ungdomsorganisasjon under Norske Kveners Forbunnd/Ruijan Kveeniliitto, som ble stiftet 23. februar 2008 i Oslo.

28.03.14, Pål Vegard Eriksen

Daværende leder, Katriina Pedersen fra Vestre Jakobselv, sa den gang at formålet med nettverket var å revitalisere kvensk kultur, samt å styrke bevisstheten om den kvenske kulturen blant ungdom og jobbe for at det kvenske språket ikke skulle bli utryddet. – Vi i Kveeninuoret ser at morsmålet vårt dør ut, og vil jobbe opp mot regjeringen for å få satt i gang tiltak for å revitalisere det kvenske språk.

Prosjekter:
I 2012 var KUN svært delaktig i teaterforestillingen Kuka mie olen? (Hvem er jeg?) i samarbeid med Kvensk Institutt – Kainun Institutti og den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk i Karelen, Russland. I 2013 ble forestillingen satt opp på Kulta i Tromsø. Prosjektet som hadde som formål å synliggjøre de kvenske og karelske minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse og fellesskap blant ungdommer med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn i to forskjellig land. Ønsket er å bygge nettverk mellom ungdommer og kulturinstitusjoner over den norsk-russiske grensen. Ungdommer har laget forestillingen selv under veiledning av profesjonelle instruktører og musikalske ledere fra Norge og Russland.

I 2013 fikk Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk bevilget 70.000 kr fra FAD, tiltenkt et språkprosjekt. Prosjektet er planlagt gjennomført i samarbeid med blant andre Halti Kvenkultursenter, sommeren 2014 i Tornedalen.

Styret:
Den 16. februar 2014 ble Nora Marie Ollila fra Tromsø/Tromssa valgt til ny leder. Hun tok over etter Anna Seppälä fra Kåfjord/Kaivuono, som hadde vært leder siden 10. desember 2011. Det nåværende styret består ellers av styremedlemmene Tor Martin Osvald Josefsen (Porsanger/Porsanki), Sara Maria Lindbach (Tromsø/Tromssa), Pål Vegard Eriksen (Kåfjord/Kaivuono), Anna Seppälä (Kåfjord/Kaivuono), samt varamedlemmer Vidar S. Calvin Josefsen (Porsanger/Porsanki) og Sofie Figenschou (Tromsø/Tromssa).

Kontakt:
Ønsker du å komme i kontakt med oss? Se vårt kontaktskjema eller besøk oss på facebooksida vår.

2 Kommentarer til “ Om Kveeninuoret ”