Daap et band fra den kvenske musikktradisjonen

Daap fra Vadsø Daap lager nye arrangementer av gamle, læstadianske og nordiske salmer og folketoner. I noen tidligere arrangementer er det blandet inn elementer fra progressiv 70 talls rock, kongolesiske rytmer og sanger og annen folkemusikk. Instrumenter har vært trøorgel, Hammondorgel, analog synth, djembe, gitar, bass, trommer og sang. I …

Om den historiske forankring til «Kven» -begrepet

Litt om kvenhistorien og begrepet. Kvenbegrepet er og har vært et omdiskutert tema for forskere og lekfolk. Både etnymologien og den praktiske betydningen av begrepet. Striden om kven begrepet og forholdet til de som foretrekker å bli kalt finsk –ættede. Det kan i alle fall fastslåes at det er et …

Kvenske historiske dokumenter fra 1600-tallet

Fra historikeren Harald H. Lindbach, 2 dokumenter om kvenene. Det finnes eldre dokumenter fra 1550- tallet, men disse viser at kvenene har hatt Finnmark som en del av sitt resursgrunnlag. Disse og flere dokumenter finnes i Norges Rigsregistranter. Instruktion og Befaling, hvorefter os elskel. Claus Urne til Hindemad, vor Mand, …

Referansene til kvenene i Egils saga 900 e.kr -(på engelsk)

Dette dokumentet beskriver kong Faravid, kongen av Kvenland rundt 890. e.kr. Hele historien kan nytes på denne engelsk-språklige sagasiden. Chapter 14 – Thorolf again in Finmark. That winter Thorolf went again to Finmark, taking with him about a hundred men. As before, he held a fair with the Finns, and …

Kveeninuoret representert i Ungdommens Nordiske råd

Eskild Johansen fra Sørvågen er observatør på Ungdommens Nordisk Råd i Finland. Ungdommens Nordisk Råd startet fredag i Hanaholmen i Finland, og avsluttes søndag. Rådet samler ungdom fra hele Norden. Eskild Johansen fra Sørvågen er kven og medlem av Norsk Kvensk Forbund, og med i styret til det kvenske ungdomsnettverket …